Ratkaiseva loikka asiakas­kokemuksella

Tarjoamme palvelumuotoilun kustannustehokkaat keinot liiketoimintasi tarpeisiin. Kuuntele, kuule ja toimi!

Markkinoiden samankaltaistuessa ja kilpailun jatkuvasti kiristyessä ratkaiseva loikka kilpailijoista otetaan yhä selvemmin asiakaskokemuksella.

Miten on? Oletko selvillä asiakaskokemuksesi ajankohtaisista kipupisteistä ja piilevistä mahdollisuuksista? Tiedätkö, mistä asiakkaasi olisivat valmiita maksamaan tulevaisuudessa.

Entä tunnistatko arjessasi ne totuuden hetket ja kohtaamiset, joilla vaikutat vahvimmin asiakaskokemukseesi ja käännät piilevätkin mahdollisuudet kassavirroiksi?

Käärimme eri tilanteisiin ja liiketoimintahaasteisiisi vastaavat ratkaisumme nyt paketeiksi, joilla
pääset sujuvasti ja nopeasti liikkeelle ilman kymppitonnien budjetteja.

Toteutuuko vastuullisuus­viestisi ja -tekosi asiakas­kokemuksessa?

Kartoita, miten asiakkaasi sen kokevat ja toimi!

Tutkimusten mukaan kestävään strategiaan tukeutuva liiketoiminta voi tuottaa yrityksellesi kilpailuetua ja merkittävää taloudellista lisähyötyä. Onnistuminen tässä edellyttää, että sanat ja teot ovat linjassa.

VASTUULLISUUSTUTKA -palvelu auttaa sinua selvittämään yrityksesi vastuullisuuskokemuksen nykytilan ja löytämään keinot sen vahvistamiseksi. Syvennät ymmärrystäsi siitä, miten asiakkaasi, sidosryhmäsi ja henkilökuntasi näkevät ja kokevat vastuullisuutesi tänään ja minkä merkityksen he sille antavat. Ja pääset samantien hyödyntämään kuuntelun tuloksia oman liiketoimintasi kehittämisessä.

*) Mm. Velnamby & Nimalathasan (2020) & Skare & Golja (2014)

Kysy lisää

Tyydytkö näppituntumaan vai kaipaatko tukevamman perustan näkemyksillesi ja päätöksillesi?

Testauta ideasi ja anna asiakkaallesi mahdollisuus muotoilla siitä parempi!

Nopeat syövät hitaat, sanotaan. Eikä turhaan. Markkinoilla nopeus on usein valttia. Toisaalta hätiköityihin huteihinkaan ei ole varaa. Ne vasta voivatkin tulla kalliiksi.

Onko sinulla alustava, tai miksei vaikka pidemmällekin menevä idea tai näkemys, joka vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta? Kollegoidenkin mielestä se on ihan toteuttamiskelpoinen. Oletko viittä vaille valmis

päättämään, että sillä mennään eteenpäin? Etenetkö tuntumalla, uskotko intuitioon vai haluaisitko kuitenkin testauttaa ideasi tai näkemyksesi kohderyhmässä ja jalostaa siitä parempi yhdessä?

SELKÄNOJA -palvelu tuo varmuutta päätöksentekoosi ja toimii samalla markkinointitekonasi. Selkänoja taipuu ja skaalautuu moneen. Voit hyödyntää sitä esimerkiksi palvelukonseptien, viestinnän, markkinoinnin toimintamallien tai yhtä lailla myös strategiasi muotoilussa.

Kysy lisää

Kiristätkö pinnaa vai tarjoatko vaivattomuutta?

Tee asiakkaasi elämästä vaivattomampaa ja kasvata asiakasuskollisuutta

Elämme kiireisessä ja monimutkaisessa maailmassa, jossa aika ja vaiva ovat rahaa. Asiakkaat hankkivat palveluita ja tuotteita tehdäkseen elämästä sujuvampaa, helpompaa tai mukavampaa. Kuinka helposti tämä onnistuu kanssasi?

Vaivattomaan asiakaskokemukseen panostaminen kannattaa. Tutkimusten mukaan vaivattoman asiakaskokemuksen myötä 94% asiakkaista on valmis tekemään uudelleenostoja ja 88% heistä on valmiita myös kasvattamaan ostoja tulevaisuudessa (Harvard Business Review). Toisaalta taas 81% paljon aikaa ja vaivaa vieneen asiakaskokemuksen kohdanneista haluaa jakaa aktiivisesti negatiivisen kokemuksensa eteenpäin.

Autamme sinua selvittämään, millä painoarvolla vaivattomuuden kokemus nousee esille nykyisessä asiakaskokemuksessasi ja millä keinoin voit jatkossa vahvistaa sitä.

VAIVATTOMAKSI -palvelun avulla pääset jyvälle siitä, missä ovat kipupisteesi ja miten voit lisätä vaivattomuuden kokemusta.

Kysy lisää

Työntekijäkokemuksesi näköinen asiakaskokemus

Heikko työntekijäkokemus ja huono happi työyhteisössäsi välittyvät vääjäämättä asiakkaillesi ja heikentävät myyntiä.

Selvitä työyhteisökokemuksesi nykytila ja rakenna kulttuuria, joka innostaa ja tuottaa!

Oli aika, jolloin puhuttiin väsymiseen saakka henkilöstön ”sitouttamisesta”. Sana vilahteli johdon strategiaistunnoissa ja yritysten HR-osastot käyttivät paljon aikaa ja vaivaa miettiäkseen keinoja, joilla henkilökunta saataisiin sitoutettua. Sittemmin on ymmärretty, että tunne työn merkityksellisyyden kokemuksesta korostuu työntekijäkokemuksessa.

Tuoreimmat tiedot kertovat (Työterveyslaitos 9/2022), että varsinkin nuoremmissa ikäluokissa työntekijöiden työhyvinvointi on varsin huonolla tolalla; työn imu on laskenut ja uupumusoireet lisääntyneet.

Ihminen joka kokee tulleensa kuulluksi motivoituu varmemmin työstään ja voi paremmin. Työntekijä joka aistii oman merkityksellisyytensä osana työyhteisöä tuottaa arvoa yhteisölleen ja asiakkaille. Ja kuuntelu kannattaa, sillä yritykset, jotka panostavat hyvään työntekijäkokemukseen ja henkilöstön osallistamiseen raportoivat mm. 22–38 prosenttia korkeampaa tuottavuutta. (mm. Baldoni 2013).

PULSSI360 –palvelun avulla selvität työyhteisökokemuksesi nykytilan, tunnistat kehityskohteet sekä saat tuloksiin pohjautuen ehdotukset toimenpiteistä, joilla voit voit parantaa työyhteisökokemustasi.

Kysy lisää

Katsotko kristallipalloon vai tunnistatko, millaisena asiakkaasi näkevät tulevaisuutensa?

Kutsu asiakkaasi mukaan muotoilemaan kanssasi tulevaisuuden liiketoimintaasi

Nyt jos koskaan maailma on muutoksessa. Myllerrys voi tuoda eteemme uhkia, mutta ennen kaikkea myös mahdollisuuksia. Yllättäviäkin sellaisia, jos maltat pysähtyä kuuntelemaan, kuulemaan ja toimimaan.
Haluathan pysyä mukana?

Uusia mahdollisuuksia voit tunnistaa toki kristallipallosta, puhtaasti Excel-taulukoita tulkitsemalla tai asiakastyytyväisyyskyselyiden avoimia vastauksia tavaten. Kun pohdit, millaisista asioista asiakkaasi ovat valmiita maksamaan sinulle tulevaisuudessa, suosittelemme, pysähdyt hetkeksi ennen kuin toimit. Saatat yllättyä.

HORISONTTI –palvelu auttaa sinua ymmärtämään, millaisena asiakkaasi näkevät tulevaisuutensa ja miten voisit olla heille jatkossa entistä enemmän hyödyksi. Tunnistat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja/tai löydät keinoja kasvattaa nykyisten palveluidesi asiakasarvoa.

Kysy lisää

Annatko asiakkaittesi tulla ja mennä ilman selitystä?

Menesty paremmin ymmärtämällä syvemmin miksi voitat ja menetät asiakkaita?

Asiakkaita tulee ja väistämättä välillä myös menee. Mutta olethan kartalla siitä, mistä syystä näin tapahtuu ja mitä voit tehdä asian eteen? Opitko tulijoista ja lähtijöistä vai jätätkö mahdollisuuksia näkemättä? Kaikessa kiireessä ja organisaation sisältä katsoessa, moni bisneskriittinen oivallus voi jäädä tekemättä. Syventymällä tulemisen ja menemisen juurisyihin voit menestyä paremmin tulevaisuudessa ja johtaa liiketoimintaasi aidosti asiakaskokemuksista käsin.

Kutsumme asiakkaasi avautumaan ja päästämme heidät kertomaan oman tarinansa. Kokemuksemme mukaan ne voivat viedä liiketoimintaasi eteenpäin enemmän kuin uskotkaan.

TULO-, JA MENOANALYYSI-palvelu lisää ymmärrystäsi juurisyistä ja motiiveista, jotka vaikuttavat päätösten taustalla. Selvitämme. millä painoarvolla eri taustatekijät vaikuttavat ja miten voit kääntää menetykset jatkossa voitoiksi.

Kysy lisää

Kysy lisää myös muista palveluistamme

Asiakaskokemuksien kehittäminen

  • Sidosryhmien osallistaminen strategiatyöhön
  • Asiakaspaneelit
  • Kyselytutkimukset

Valmennukset

  • Työhyvinvointivalmennukset
  • Johdon valmennukset
Red Carpet Consulting

Ota yhteyttä ja lähdetään parantamaan liiketoimintaasi kuuntelemalla

    ASIAKKAAT OVAT KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ

    Elämykset kuuluvat erottamattomasti elämään. Vain meidän tapahtumissamme voi elää ”Red Carpet -elämää”. Luomme tästä käsitteen ja annamme sille sisällön. Kuka ei pitäisi iloisista yllätyksistä ja vatsanpohjassa kihelmöivästä jännityksestä?