Ratkaiseva loikka asiakas­kokemuksella

Tarjoamme palvelumuotoilun kustannustehokkaat keinot liiketoimintasi tarpeisiin. Kuuntele, kuule ja toimi!

Markkinoiden samankaltaistuessa ja kilpailun jatkuvasti kiristyessä ratkaiseva loikka kilpailijoista otetaan yhä selvemmin asiakaskokemuksella.

Miten on? Oletko selvillä asiakaskokemuksesi ajankohtaisista kipupisteistä ja piilevistä mahdollisuuksista? Tiedätkö, mistä asiakkaasi olisivat valmiita maksamaan tulevaisuudessa?

Suunnittelemme ja muotoilemme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin vastaavat kokonaisuudet. Suunnittelemme niin palvelukonsepteja, viestejä ja viestintää, markkinointia, toimintamalleja, brändejä, asiakaskokemusta kuin työkulttuuriakin.

Palvelumme

Käärimme eri tilanteisiin ja liiketoimintahaasteisiisi vastaavat ratkaisumme nyt paketeiksi, joilla pääset sujuvasti ja nopeasti liikkeelle ilman kymppitonnien budjetteja.


Toteutuuko vastuullisuus­viestisi ja -tekosi asiakas­kokemuksessa?

Kartoita, miten asiakkaasi sen kokevat ja toimi!

Tutkimusten mukaan kestävään strategiaan tukeutuva liiketoiminta voi tuottaa yrityksellesi kilpailuetua ja merkittävää taloudellista lisähyötyä. Onnistuminen tässä edellyttää, että sanat ja teot ovat linjassa.

VASTUULLISUUSTUTKA -palvelu auttaa sinua selvittämään yrityksesi vastuullisuuskokemuksen nykytilan ja löytämään keinot sen vahvistamiseksi. Syvennät ymmärrystäsi siitä, miten asiakkaasi, sidosryhmäsi ja henkilökuntasi näkevät ja kokevat vastuullisuutesi tänään ja minkä merkityksen he sille antavat. Pääset myös heti hyödyntämään kuuntelun tuloksia oman liiketoimintasi kehittämisessä.

*) Mm. Velnamby & Nimalathasan (2020) & Skare & Golja (2014)

Kysy lisää

Tyydytkö näppituntumaan vai kaipaatko tukevamman perustan näkemyksillesi ja päätöksillesi?

Testauta ideasi ja anna asiakkaallesi mahdollisuus muotoilla siitä parempi!

Nopeat syövät hitaat, sanotaan. Eikä turhaan. Markkinoilla nopeus on usein valttia. Toisaalta hätiköityihin huteihinkaan ei ole varaa. Ne vasta voivatkin tulla kalliiksi.

Onko sinulla alustava, tai miksei vaikka pidemmällekin menevä toteuttamiskelpoiselta vaikuttava idea tai näkemys, josta myös kollegasi pitävät? Oletko viittä vaille valmis päättämään, että sillä mennään eteenpäin? Etenetkö tuntumalla, uskotko intuitioon vai haluaisitko kuitenkin testauttaa ideasi tai näkemyksesi kohderyhmässä ja jalostaa siitä parempi yhdessä?

SELKÄNOJA -palvelu tuo varmuutta päätöksentekoosi ja toimii samalla markkinointitekonasi. Selkänoja taipuu ja skaalautuu moneen. Voit hyödyntää sitä esimerkiksi palvelukonseptien, viestinnän, markkinoinnin toimintamallien tai yhtä lailla myös strategiasi muotoilussa.

Kysy lisää

Kiristätkö pinnaa vai tarjoatko vaivattomuutta?

Tee asiakkaasi elämästä vaivattomampaa ja kasvata asiakasuskollisuutta.

Elämme kiireisessä ja monimutkaisessa maailmassa, jossa aika ja vaiva ovat rahaa. Asiakkaat hankkivat palveluita ja tuotteita tehdäkseen elämästä sujuvampaa, helpompaa tai mukavampaa. Kuinka helposti tämä onnistuu kanssasi?

Vaivattomaan asiakaskokemukseen panostaminen kannattaa. Tutkimusten mukaan vaivattoman asiakaskokemuksen myötä 94% asiakkaista ovat valmiita tekemään uudelleenostoja ja 88% heistä ovat valmiita myös kasvattamaan ostoja tulevaisuudessa (Harvard Business Review). Toisaalta taas 81% paljon aikaa ja vaivaa vieneen asiakaskokemuksen kohdanneista haluaa jakaa aktiivisesti negatiivisen kokemuksensa eteenpäin.

Autamme sinua selvittämään, millä painoarvolla vaivattomuuden kokemus nousee esille nykyisessä asiakaskokemuksessasi ja millä keinoin voit jatkossa vahvistaa sitä.

VAIVATTOMAKSI -palvelun avulla pääset jyvälle siitä, missä ovat kipupisteesi ja miten voit lisätä vaivattomuuden kokemusta.

Kysy lisää

Työntekijäkokemuksesi näköinen asiakaskokemus

Heikko työntekijäkokemus ja huono happi työyhteisössäsi välittyvät vääjäämättä asiakkaillesi ja heikentävät myyntiä.

Selvitä työyhteisökokemuksesi nykytila ja rakenna kulttuuria, joka innostaa ja tuottaa!

Oli aika, jolloin puhuttiin väsymiseen saakka henkilöstön ”sitouttamisesta”. Sana vilahteli johdon strategiaistunnoissa ja yritysten HR-osastot käyttivät paljon aikaa ja vaivaa miettiäkseen keinoja, joilla henkilökunta saataisiin sitoutettua. Sittemmin on ymmärretty, että tunne työn merkityksellisyyden kokemuksesta korostuu työntekijäkokemuksessa.

Tuoreimmat tiedot kertovat (Työterveyslaitos 9/2022), että varsinkin nuoremmissa ikäluokissa työntekijöiden työhyvinvointi on varsin huonolla tolalla; työn imu on laskenut ja uupumusoireet lisääntyneet.

Ihminen, joka kokee tulleensa kuulluksi motivoituu varmemmin työstään ja voi paremmin. Työntekijä, joka aistii oman merkityksellisyytensä osana työyhteisöä tuottaa arvoa yhteisölleen ja asiakkaille. Ja kuuntelu kannattaa, sillä yritykset, jotka panostavat hyvään työntekijäkokemukseen ja henkilöstön osallistamiseen raportoivat mm. 22–38 prosenttia korkeampaa tuottavuutta. (mm. Baldoni 2013).

PULSSI360 –palvelun avulla selvität työyhteisökokemuksesi nykytilan, tunnistat kehityskohteet sekä saat tuloksiin pohjautuen ehdotukset toimenpiteistä, joilla voit voit parantaa työyhteisökokemustasi.

Kysy lisää

Katsotko kristallipalloon vai tunnistatko, millaisena asiakkaasi näkevät tulevaisuutensa?

Kutsu asiakkaasi mukaan muotoilemaan kanssasi tulevaisuuden liiketoimintaasi

Nyt jos koskaan maailma on muutoksessa. Myllerrys voi tuoda eteemme uhkia, mutta ennen kaikkea myös mahdollisuuksia. Yllättäviäkin sellaisia, jos maltat pysähtyä kuuntelemaan, kuulemaan ja toimimaan.
Haluathan pysyä mukana?

Uusia mahdollisuuksia voit tunnistaa toki kristallipallosta, puhtaasti Excel-taulukoita tulkitsemalla tai asiakastyytyväisyyskyselyiden avoimia vastauksia tavaten. Kun pohdit, millaisista asioista asiakkaasi ovat valmiita maksamaan sinulle tulevaisuudessa, suosittelemme, että pysähdyt hetkeksi ennen kuin toimit. Saatat yllättyä.

HORISONTTI –palvelu auttaa sinua ymmärtämään, millaisena asiakkaasi näkevät tulevaisuutensa ja miten voisit olla heille jatkossa entistä enemmän hyödyksi. Tunnistat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja/tai löydät keinoja kasvattaa nykyisten palveluidesi asiakasarvoa.

Kysy lisää

Annatko asiakkaittesi tulla ja mennä ilman selitystä?

Menesty paremmin ymmärtämällä syvemmin miksi voitat ja menetät asiakkaita!

Asiakkaita tulee ja väistämättä välillä myös menee. Mutta olethan kartalla siitä, mistä syystä näin tapahtuu ja mitä voit tehdä asian eteen? Opitko tulijoista ja lähtijöistä vai jätätkö mahdollisuuksia näkemättä? Kaikessa kiireessä ja organisaation sisältä katsoessa, moni bisneskriittinen oivallus voi jäädä tekemättä. Syventymällä asiakkaiden tulemisen ja menemisen juurisyihin voit menestyä paremmin tulevaisuudessa ja johtaa liiketoimintaasi aidosti asiakaskokemuksista käsin.

Kutsumme asiakkaasi avautumaan ja päästämme heidät kertomaan oman tarinansa. Kokemuksemme mukaan ne voivat viedä liiketoimintaasi eteenpäin enemmän kuin uskotkaan.

TULO-, JA MENOANALYYSI-palvelu lisää ymmärrystäsi juurisyistä ja motiiveista, jotka vaikuttavat päätösten taustalla. Selvitämme, millä painoarvolla eri taustatekijät vaikuttavat ja miten voit kääntää menetykset jatkossa voitoiksi.

Kysy lisää

Hiipuvatko tilaukset ja asiakkuudet? Hehkuuko myyntisi enää haaleana hiilloksena? Liekki-palvelu erityisesti turbulenttiseen taloustilanteeseen!

Tutkimusten mukaan (mm. Boston Consulting Group, 9/2023) peräti 76% b2b-hankintapäätöksistä kohdistetaan seuraavan 12 kk:n nykyiselle toimittajalle. 

Suhde ja kokemus merkitsevät! Nyt jos joskaan kannattaa pysähtyä havainnoimaan, miten kaikesta huolimatta voit auttaa asiakastasi tänään, tässä  ja nyt.

LIEKKI -palvelussa kuuntelemme ja havainnoimme valitsemasi viiden asiakkaasi arkea, näkemyksiä, tarpeita ja odotuksia. Saat arvokasta, myös rivienväleillä piilevää tietoa myyntisi vauhdittamiseen ja tarjoat asiakkaallesi ´tilaisuuden vaikuttaa.

Syyt investoida asiakaskokemukseen ovat laajasti tunnistettu.

Saavutettuina hyötyinä on esim. Genesysin tutkimuksessa tuotu esiin mm. asiakaspidon vahvistuminen (42 % vastaajista), lisä-, ja ristiinmyynnin kasvattaminen (32 % vastaajista) ja asiakastyytyväisyyden parantuminen (33 %) vastaajista

Kysy lisää

Kysy lisää myös muista palveluistamme

Asiakaskokemuksien kehittäminen

  • Sidosryhmien osallistaminen strategiatyöhön
  • Asiakaspaneelit
  • Kyselytutkimukset

Viestintäpalvelut

  • Luovat kampanjat
  • Brändiviestintä
  • Markkinointiviestintä

Valmennukset

  • Työhyvinvointivalmennukset
  • Johdon valmennukset

Referenssit

Red Carpet tarjoaa puitteet tapahtumille ja seminaareille

Red Carpet Golf 2022

RED CARPET GOLF

Miltä kuulostaisi kesän paras työpäivä asiakkaiden tai oman tiimin seurassa punaisen maton tunnelmasta nauttien, ihmisiin verkostoituen ja golfia pelaillen?

Red Carpet Golfia on järjestetty jo useana vuonna aiemmin. Viime vuoden Red Carpet Golf aloitettiin aamupäivän golfturnauksella Kytäjä Golfin upeissa maisemissa Suomen parhaaksi valitulla golfkentällä South Eastilla.

Golfkisa pelattiin pariscramblena, jossa molemmat joukkueen jäsenet lyövät avauslyönnin. Avauksista valitaan yleensä parempi lyönti ja peliä jatketaan ko. pallon paikalta. Pallon paikka merkitään ja kyseisen pallon lyönyt jatkaa tästä ensimmäisenä. Lähtöön oli mahdollista saada mukaan punaisen maton vaikuttaja urheiljoista näytteljöihin

Golfkierroksen jälkeen nautittiin ruuasta ja valmistauduttiin iltaa varten. Kyyti vei tunnelmallisen Red Carpet Konserttien jatkoille, jossa ilta jatkui upeiden suomalaisten artistien musiikin tahtiin.

EVIDENSIA - IHMEMAA

Tuotimme Evidensialle heidän koko henkilöstön eli tuhannen ihmisen kokoisen tapahtuman Messukeskuksessa. Toteutuksessa valitsimme teemaksi Liisa ihmemaassa satuteeman, joka läpileikkasi kaiken lavaohjelmasta plaseerauskortteihin taikureita unohtamatta.

“Rakensimme yhdessä loistavan tapahtuman, josta hyviä muistoja kertyi kaikille roppakaupalla. Päivä on ollut yksiköidemme puheissa edelleenkin ja se lämmittää mieltä. Koska vaan valitsisin teidät uudestaan!”

Laura Kortelainen, HRD päällikkö, Evidensia

Kantti-seminaarissa kuullaan rohkeista teoista ja niiden vaikutuksista. Puhutaan ja käydään dialogia niistä valinnoista, jotka ovat vaikuttajien agendalla juuri nyt. Sukelletaan syvemmälle siihen mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, jos kerran emme voi palata vanhaan.

KANTTI -SEMINAARI

Tulevaisuus syntyy vaikuttavista teoista

Murrosajat ovat poikkeuksellisia jaksoja, joissa ihmisille, yrityksille ja jopa kokonaisille yhteiskunnille avautuu tilaisuus kyseenalaistaa menneitä ajattelumalleja ja määrittää uusi suunta. Siellä missä historian polkuihin lukittuneet näkevät kaaosta, siellä uskaliaat näkevät vaikuttamisen mahdollisuuden ja käynnistävät tekojen sarjan, joiden tarkoituksena on muuttaa maailmaa.

Kantti-seminaarissa kuulimme rohkeista teoista ja niiden vaikutuksista. Puhumme ja käymme dialogia niistä valinnoista, jotka ovat vaikuttajien agendalla juuri nyt. Sukellamme syvemmälle siihen mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, jos kerran emme voi palata vanhaan. Mietimme tekoja, niiden seurauksia ja sitä mitä tapahtuu seuraavaksi.

Kantti koostui uutta luovista puheenvuoroista, keskusteluista tulevasta suunnasta sekä teoista ja tekijöistä, joilla on ollut kanttia luoda tulevaisuutta. Kantti on Henri Hyppösen ja Antti Luusuaniemen kuratoima kokonaisuus.

POHJALAISTA VETOVOIMAA

Etelä-Pohjanmaan vetovoima ei synny itsestään – joukko vaikuttajia ja yritysten edustajia lähtivät joukolla hakemaan ratkaisuja alueen haasteisiin Seinäjoen Rytmikorjaamolle.

Ensimmäisen Pohjalaista vetovoimaa -seminaarin teemana oli rohkeus. Pohjalainen rohkeus tunnetaan – vaikka tavallista yritetään niin priimaa tulee aina. Miten siis valjastaa rohkeus ja ruokkia sitä? Entä jos rohkeus vie ojasta allikkoon ja kanttia oli liikaa? Pohjanmaalta on ponnistettu maailmalle ja palattu vetovoiman imussa takaisin kotiin. Pohjanmaalta on löydetty omat juuret, yrityksen koti sekä kasvettu maailmalle. Mitä sitten seuraavaksi: miten edistää Pohjanmaan vetovoimaa ja houkutella työvoimaa?

Pohjalaista vetovoimaa -tapahtuma kokosi noin 300 alueen työelämän kehittämisestä kiinnostunutta vaikuttajaa saman katon alle.
Vaikuttamisen voima –seminaari 30.8.2019 kutsui keskustelemaan teknologian, liike-elämän ja taiteen vuorovaikutuksesta kaikkia aisteja käyttäen.

VAIKUTTAMISEN VOIMA -SEMINAARI

Vaikuttaa voi monesta eri näkökulmasta, kuten teknologian, tieteen, talouden, taiteen tai gastronomian keinoin. Vaikuttaminen koskettaa työelämän eri osa-alueita johtajuudesta myyntiin ja työhyvinvointiin. Vaikuttamisen voima -seminaari järjestettiiin Red Carpet -festarin yhteydessä Hyvinkäällä.

Vaikuttaminen on niin vuorovaikutusta, kohtaamista, asennetta kuin tilannetajua. Seminaarin tavoitteena oli tutustua eri alojen näkemyksiin vaikuttamisesta ja syventää ymmärrystä vaikuttamisen tarjoamista mahdollisuuksista työelämässä. Seminaarissa paneuduttiin aiempaa monimuotoisemmin vaikuttamisen keinoihin.

Seminaarin puhujina toimivat tietojohtamisen, talouselämän, taiteen ja teknologian huippuasiantuntijat ja -osaajat, joiden kanssa perehdyttiin vaikuttamisen näkökulmiin.

ASIAKKAAT OVAT KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ

Elämykset kuuluvat erottamattomasti elämään. Vain meidän tapahtumissamme voi elää ”Red Carpet -elämää”. Luomme tästä käsitteen ja annamme sille sisällön. Kuka ei pitäisi iloisista yllätyksistä ja vatsanpohjassa kihelmöivästä jännityksestä?